زنان در معرض خطر

زنانی که دچار خشونت خانگی هستند به بهزیستی مراجعه کنند/نگهداری زنان در معرض خطر در خانه‌های امن نیاز به مجوز قضایی دارد

مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: تا احساس نکنیم بازگشت و خروج زن از خانه امن امنیت جانی وی را به خطر نمی‌اندازد؛ وی را از مرکز ترخیص نمی‌کنیم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار