سارق پای میز محاکمه

در هر سرقت ١٠ تا ١٥‌ میلیون تومان پول گیرمان می‌آمد/سرقت از خانه‌های چراغ‌خاموش

مرد لوله‌کش که با همدستی دوستش وارد خانه‌های چراغ‌خاموش می‌شد و سرقت می‌کرد، برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار