ساماندهی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده

ساماندهی کودکان کار تهران وکرج تا نوروز

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ساماندهی کودکان کار و خیابان قبل از نوروز در استان های تهران و البرز با هماهنگی سایر دستگاه ها عملیاتی می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار