سامانه ارتباط دانش آموختگان

رونمایی از سامانه ارتباط دانش آموختگان با دانشگاه علمی کاربردی

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی گفت: ما از دانش‌آموختگان انتظار داریم که ارتباط خود را با دانشگاه علمی کاربردی و مراکز مربوط حفظ کنند، طی هفته آینده از سامانه‌ای رونمایی خواهد شد که دانشجویان می‌توانند از طریق آن با دانشگاه در ارتباط باشند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار