سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

ثبت بیش از 4هزار و 200 تصادف در سامانه GIS مرکز پایتخت

 برای نخستین بار در شهر تهران؛ علت یابی تصادف های شهری آغاز شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار