سامانه های آبرسانی

کنترل سامانه های آبرسانی در برنامه سلامت نوروزی/ بازرسی از ۴۹۸۴ سامانه و شبکه های آبرسانی تا روز هفتم برنامه

مسئول برنامه سلامت نوروزی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از  کنترل سامانه های آبرسانی در برنامه سلامت نوروزی خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار