ستاد داوطلبان سلامت

با اعلام فراخوانی؛

ستاد داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی بهشتی از نیرو‌های داوطلب دعوت به همکاری کرد

ستاد داوطلبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از نیرو‌های داوطلب گروه پزشکی و پیراپزشکی جهت ارائه خدمت به مرددم در مراکز درمانی دعوت به همکاری کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار