سخنگوی وزارت بهداشت

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 20 تیرماه؛

ابتلای 252720 نفر به کرونا/ شناسایی 2262 بیمار جدید/12447نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2262 مبتلای جدید به ویروس کروناشناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر19تیرماه؛

ابتلای 250458 نفر به کرونا/ مرگ ۲۲۱ نفردر24 ساعت گذشته/12305 نفر جان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۵۰ هزار نفر رسید، گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر18تیرماه 99؛

ابتلای 248379 نفر به کرونا/ شناسایی 2691 مبتلای جدیددر 24 ساعت گذشته/مرگ 12082نفر

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2691 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدو 1625 مورد بستری شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 17تیرماه 99؛

ابتلای 245688 نفر به کرونا/شناسایی 2637 مبتلای جدید/11931 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲هزار و ۶۳۷ بیمار کووید۱۹ شناسایی شدند و ۲۰۰ نفر از بیماران جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 16تیرماه99؛

ابتلای 243051 نفر به کرونا/شناسایی ۲۶۱۳مبتلای جدید/11731نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۶۱۳ بیمار مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند و ۱۶۰ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.

سخنگوی وزارت بهداشت:

بعید است واکسن کرونا تا سال آینده به دست مردم برسد

 سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ساخت واکسن کرونا یک پروسه دراز مدت است و بعد از آنکه واکسن به صورت آزمایشگاهی تولید شود، رویه طولانی مدتی برای تولید صنعتی و انبوه در پیش دارد و بعید به نظر می‌رسد که واکسن کرونا که حتی تا سال آینده بتواند به دست مردم برسد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 14تیرماه 99؛

ابتلای237878 نفر به کرونا/ شناسایی 2449 بیمار جدید/11408نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2449 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر13 تیرماه؛

ابتلای 235429 نفر به کرونا/شناسایی ۲۵۶۶ مبتلای جدید/11260 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۵۶۶ مبتلای جدید به ویروس کرونا درکشور شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 12 تیرماه؛

ابتلای232863 نفر به کرونا/ شناسایی ۲۶۵۲ بیمار جدید/11106 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۶۵۲ بیمار جدید مبتلا به کووید-۱۹ درکشور شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر11 تیرماه؛

ابتلای 230211 نفر به کرونا/ شناسایی 2549 بیمار جدید/10958نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2549 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر10 تیرماه 99؛

ابتلای 227662 نفر به کرونا/شناسایی ۲۴۵۷ مبتلای جدید/10817 نفرجان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۴۵۷ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشور در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر9تیر ماه 99؛

ابتلای 225205 نفر به کرونا/شناسایی 2536 بیمار جدید/10670 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2536 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 8تیرماه 99؛

ابتلای 222669 نفر به کرونا/شناسایی ۲۴۸۹ بیمار جدید/10508 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۴۸۹ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشورشناسایی شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 7 تیرماه؛

ابتلای 220180 نفر به کرونا/شناسایی 2456 مبتلای جدید/10364 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته تست کرونای ۲هزار و ۴۵۶ نفر مثبت شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر6 تیرماه ؛

ابتلای217724 نفر به کرونا/ شناسایی ۲۶۲۸ بیمار جدید/10239نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2628 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۳۵۶ مورد بستری شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر5 تیر99؛

ابتلای 215096 نفر به کرونا/شناسایی2595 بیمار جدید/10130 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تعداد جانباختگان کرونا در کشور از مرز ۱۰ هزار نفر گذشت موارد بستری در استان‌های تهران و فارس روند افزایشی دارد.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 4 تیر 99 ؛

ابتلای 212501 نفر به کرونا/ شناسایی ۲۵۳۱ بیمار جدید/ 9996 نفرجان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۵۳۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا خبر داد و گفت: ۲۸۶۹ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر سوم تیر 99 ؛

ابتلای 209970 نفر به کرونا/ شناسایی ٢۴۴۵ بیمار جدید/9863 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2445 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر اول تیر 99 ماه؛

ابتلای 204952 نفر به کرونا/شناسایی ۲۳۶۸ بیمار جدید/9623نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۳۶۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 31خرداد ماه؛

ابتلای 202584 نفر به کرونا/شناسایی ۲۳۲۲ بیمار جدید/9507 نفر جان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان آخرین وضعیت بروز بیماری کووید-۱۹ در کشور از ابتلای 2322 بیمار جدید به کرونا در 24 ساعت گذشته خبرداد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 30خرداد99؛

مبتلایان به کرونا از 202 هزار نفر گذشت/شناسایی ۲۶۱۵ مبتلای جدید/9392نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2615 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 29 خرداد ماه؛

ابتلای 197647 نفر به کرونا/شناسایی ۲۵۹۶ مبتلای جدید/9272 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2596 مبتلای جدید به ویروس کرونا درکشور شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر28 خرداد99 ؛

ابتلای 195051 نفر به کرونا/شناسایی ۲۶۱۲ بیمار جدید/9185 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گدشته ۲۶۱۲ بیمار جدید کووید۱۹ شناسایی شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 27 خرداد ماه؛

ابتلای 192439به کرونا/ شناسایی 2563 موردجدید/9065نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2563 مورد جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند و از این تعداد ۹۳۹ مورد بستری شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 26 خرداد ماه؛

ابتلای 189876 نفر به کرونا/شناسایی ۲۴۴۹ بیمارجدید/ ۱۱۳ نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در۲۴ ساعت گذشته 2449 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 25 خرداد ماه؛

ابتلای 187427 نفر به کرونا/شناسایی 2472 مورد جدید/8837 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشتی در 24 ساعت گذشته ، 2هزار و ۴۷۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که از این تعداد ۸۶۴ مورد بستری شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 24 خرداد ماه؛

ابتلای 184955 نفر به کرونا/ شناسایی 2410 بیمار جدید/8730 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2410 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر23 خردادماه؛

ابتلای 182545نفر به کرونا/ شناسایی ۲۳۶۹مبتلای جدید/8659 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۳۶۹ مورد جدید کووید۱۹ در کشورشناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر22 خرداد99؛

ابتلای 180156 نفر به کرونا/شناسایی 2238 مورد جدید/8584نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2238 مورد جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 21 خرداد ماه؛

ابتلای 177938 نفر به کرونا/شناسایی 2011 بیمار جدید/8506نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2011 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار