سرانه مصرف سیمان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم بازار:

نباید در حق مردم اجحاف کرد/ افزایش سرانه مصرف سیمان در دستور کار قرار گیرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حمایت از حوزه تولید در سیاستگذاری های ستاد تنظیم بازار، گفت: رعایت حقوق مصرف کنندگان و مردم به عنوان شاخصی برای رسیدن به نظرات مشترک مورد توجه ستاد تنظیم بازار قرار بگیرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار