سرپرست اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ثبت نام کتاب های درسی از طریق اینترنت

سرپرست اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی گفت: ثبت‌نام اینترنتی کتاب درسی به این دلیل است که اگر یک زمان، کسری در منطقه‌ای مشاهده شد، آن را شناسایی کنیم و قبل از شروع سال تحصیلی، فرصت لازم برای تولید و توزیع کتاب درسی داشته باشیم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار