سرپرست دانشگاه آزاد طبس

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی؛

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس منصوب شد

دکتر محمدمهدی طهرانچی با صدور حکمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس را منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار