سرپرست مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی

سرپرست مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی عنایت اله ملکی تبار را به سمت سرپرست مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار