سعید حبیبا دانشگاه تهران

معاون دانشجویی دانشگاه تهران اعلام کرد؛

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تهران/ با پیمانکار برخورد شد

معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: پیمانکار غذای دانشگاه، قصوراتی مرتکب شده که با وی برخورد شد.

با حکمی از سوی رئیس دانشگاه تهران؛

معاون جدید دانشگاه تهران منصوب شد

رئیس دانشگاه تهران در حکمی معاون جدید و رئیس سازمان خدمات دانشجویی این دانشگاه را منصوب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار