سن معافیت خودروهای صفر

واکنش مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی تهران به رد مصوبه کاهش سن معافیت خودروها

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران گفت: رد شدن مصوبه "کاهش سن معافیت خودروها به 2 سال" تأثیر منفی دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار