سنسورهای اکسیژن

سنسورهای منعطف چک کننده اکسیژن خون

با استفاده از نوع جدیدی از سنسورهای قابل انعطاف می توان سطح اکسیژن را در هر قسمت از بدن اندازه گیری کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار