سوسن طاقدیس

داستان مورچه های «طاقدیس»، انگلیسی شد

کتاب «یکی بود» نوشته‌ سوسن طاقدیس با تصویرگری ندا عظیمی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.

سوسن طاقدیس داستانی عاشقانه نوشت

سوسن طاقدیس، نویسنده نوجوان از پایان نگارش داستانی عاشقانه با عنوان «دره کولی‌کُش» خبر داد.

داستان دوستی در «ده پرنده‌ زرد و سبز و آبی» منتشر شد

«ده پرنده‌ زرد و سبز و آبی» عنوان داستانی است از سوسن طاقدیس که به مفاهیم دوستی،‌ همکاری و تاثیرهای کار گروهی می‌پردازد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار