سیاست های بانکی و اعتباری

تسهیل در فعالیت شرکت های تعاونی مسکن

شرکت های تعاونی مسکن از شمول بندهای (3) و (4)  از بخش (ج) سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مستثنی شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار