سید حمید پور محمدی

سخنگوی ستاد بودجه کشور منصوب شد

با حکم معاون سازمان برنامه و بودجه مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار