سید مظفر میربرگ کار

مجموعه گزارش های «چرخ دانشگاه»-7

عدم بازاریابی مناسب، بزرگ‌ترین مشکل شرکت های دانش بنیان است

معاون پژوهش و فناوری واحد رشت گفت: عدم بازاریابی مناسب، بزرگ‌ترین مشکل شرکت های دانش بنیان است و باید بین این شرکت‌ها و متخصصانی که در امر بازاریابی و تجاری سازی فعالیت دارند یک همکاری همه جانبه شکل گیرد تا منجر به حمایت از تولید داخلی شود.

در نیمسال اول سال 97:

چاپ 6 عنوان کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت موفق به چاپ شش عنوان کتاب در سال 1397 شد.

با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان:

دبیر شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد استان گیلان مشخص شد

طی حکمی از سوی دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، دکتر سید مظفر میربرگ کار به عنوان رئیس شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان معرفی شد.

در رتبه بندی 2018 سایماگو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رتبه 7 واحدهای دانشگاهی سراسر کشور را به خود اختصاص داد

براساس آمار منتشر‌شده در پایگاه علم سنجی سایماگو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی رتبه 7  را به خود اختصاص داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار