شخیص چهره

ایجاد سیستم تشخیص چهره با استفاده از صدا

دانشمندان هوش مصنوعی نوعی سیستم طراحی کرده اند که می تواند با شنیدن صدای افراد ویژگی های صورت آنان را تصویر سازی کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار