شعبه بین‌الملل

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد:

آغاز ثبت نام اینترنتی دوره دکتری تخصصی شعبه بین الملل دانشگاه پیام نور امارات

ثبت نام اینترنتی دوره دکتری تخصصی شعبه بین‌الملل دانشگاه پیام نور امارات از 23 اردیبهشت آغاز شد و در 31 اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار