شناسایی

شناسایی 2501 بیمارجدید و فوت 169نفردر24ساعت گذشت/حال ۳۹۵۶نفر وخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2501 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند .

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر22مرداد؛

شناسایی 2510 بیمارجدید و فوت۱۸۸نفردر24ساعت گذشته/مبتلایان از ۳۳۳هزارنفرگذشت

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۵۱۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند و تعداد مبتلایان کرونا در کشور به بیش از ۳۳۳ هزار نفر رسید.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر21 مرداد؛

شناسایی2345بیمارجدید و فوت 184نفردر 24 ساعت گذشته/۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۳۴۵ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و ۱۸۴ بیمار جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 18مرداد؛

شناسایی 2125 بیمار جدید و فوت 132 نفردر24ساعت/حال ۴۱۴۸ نفر وخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۱۲۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که ۱۰۴۹ نفر از آنها بستری شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر17مرداد ماه 99؛

شناسایی ۲۴۵۰بیمارجدید و فوت 156نفردر24ساعت گذشته/حال ۴۱۳۶ نفر وخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۴۵۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر15 مرداد99؛

شناسایی ۲۶۹۷بیمارجدید و فوت ۱۸۵نفردر24ساعت گذشته/حال ۴۱۲۹ نفر وخیم است/سفر نروید

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتلا و فوتی ناشی از کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر13مرداد99؛

تعدادمبتلایان از 312 هزار نفر گذشت/ شناسایی ۲۵۹۸بیمار جدید و فوت و ۲۱۵نفردر۲۴ ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2598 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند و ۲۱۵ بیمار جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 12مردادماه 99؛

شناسایی ٢۶٨۵ بیمار جدیدو فوت ٢٠٨ نفر/حال ۴٠٨٩بیماروخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2685 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند و 208 نفر جان باختند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر11 مردادماه؛

ابتلای 306752نفربه کرونا/شناسایی ۲۵۴۸ بیمارجدید و فوت۲۱۶ نفردر24ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۵۴۸ مورد جدید مبتلا به کرونا در کشورشناسایی شد و یک 1067 نفر از این موارد جدید در مراکز درمانی بستری شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر10 مرداد 99؛

ابتلای 304204 نفربه کرونا/ شناسایی ۲۶۷۴ بیمار جدیدو فوت 197نفردر24ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۶۷۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند و 197 نفر جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان بیماری کرونا در کشور به ۱۶ هزار و ۷۶۶ نفر رسید.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر9 مردادماه 99؛

تعداد مبتلایان از300هزار نفر گذشت/ شناسایی2621 موردجدید وفوت ۲۲۶نفردر24ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2621 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد و ۲۲۶ بیمار جان باختند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر8 مردادماه99؛

شناسایی 2636 بیمار جدید و فوت ۱۹۶نفردر24ساعت گذشته/حال۴۰۲۷ بیمار وخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2636 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و هزار و ۶۰۴ نفر از آنها در مراکز درمانی بستری شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر6 امردادماه 99؛

ابتلای 293606 نفر به کرونا/ فوت ۲۱۲نفردر۲۴ ساعت گذشته/وضعیت ۳۸۱۹ بیمار وخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2434 مبتلا به کرونا شناسایی شدندو وضعیت 3819 بیمار وخیم است.

شهردار منطقه ۱۲ خبرداد؛

شناسایی۲۷ مرکز درمانی پرخطرو ۱۷۱۶ ملک ناایمن در منطقه۱۲

شهردار منطقه ۱۲ از شناسایی ۲۷ مرکز درمانی پرخطر در این منطقه خبر داد و گفت: تاکنون ۱۷۱۶ ملک ناایمن در سطح این منطقه شناسایی شده است.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 5 امرداد ماه99؛

ابتلای 291172 نفربه کرونا/شناسایی2333بیمار جدیدو فوت۲۱۶نفردر۲۴ ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۳۳۳ بیمار جدیدمبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند.

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران :

جاعل حرفه‌ای شناسنامه دستگیر شد

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری فردی که اقدام به جعل مدارک هویتی کرده بود، خبر داد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهراول مرداد 99؛

ابتلای 281413نفربه کرونا/شناسایی 2586 بیمار جدیدوفوت 219 نفر/ حال ۳۶۰۹ نفروخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 219 بیمار مبتلا به کروناجان باختند و ۳۶۰۹ نفر در وضعیت شدید بیماری قرار دارند.

معاون بنیاد مستضعفان خبرداد؛

اعلام زمان توزیع مرحله دوم و سوم بسته های معیشتی/ نحوه شناسایی نیازمندان

معاون بنیاد مستضعفان از آغاز رسمی مرحله دوم رزمایش ایران همدل خبر داد و گفت: در سه مرحله کمکهای خود را انجام می دهیم که مرحله اول آغاز شده است. در مرحله اول ۵۰۰ هزار بسته معیشتی با اولویت محرومان و مستضعفان، توسط نهادهای واسط و گروه های مردمی به پشتیبانی بنیاد مستضعفان تحویل می شود.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر30تیرماه؛

ابتلای 276202نفر به کرونا/شناسایی ۲۴۱۴ بیمارجدیدو فوت ۲۱۷ نفردر 24 ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۴۱۴ مورد جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و ۲۱۷ نفرجان باختند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر29تیرماه؛

ابتلای273788 نفر به کرونا/شناسایی 2182بیمار جدید/ فوت ۲۰۹ نفردر 24 ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2182 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند و متاسفانه 209 بیمار جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر28تیر؛

ابتلای 271606 نفر به کرونا/شناسایی۲۱۶۶بیمارجدیدو فوت ۱۸۸ نفردر24 ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۱۶۶ بیمار جدیدمبتلا به کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 27تیر ماه99؛

ابتلای 269440 نفر به کرونا/شناسایی 2379 مبتلای جدید/13791 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2379 مبتلای جدید به کرونا در کشور شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر26تیرماه؛

ابتلای 267061 نفر به کرونا/شناسایی ۲۵۰۰مورد جدیدو فوت۱۹۸نفردر 24 ساعت

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۵۰۰ بیمار جدیدمبتلا به کرونا در کشورشناسایی شدند و مجموع مبتلایان در کشور به ۲۶۷ هزار بیمار رسید.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر25تیرماه99؛

ابتلای 264561نفر به کرونا/شناسایی 2388 نفر وفوت ۱۹۹ بیمار در24 ساعت گذشته

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت بر اساس آخرین آمارهای کرونا در ایران متاسفانه در شبانه روز گذشته، ۱۹۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر24تیرماه؛

ابتلای 262173نفر به کرونا/شناسایی ۲۵۲۱مورد جدید/ 13211نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲هزار و ۵۲۱ مورد جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

شناسایی بیش از ۶۰ هزاربیمار مبتلا به کرونا در آمریکا در یک روز

آمارها حاکی از شناسایی بیش از ۶۰ هزار مورد جدید ابتلا به بیماری کووید-۱۹ طی ۲۴ ساعت در ایالات متحده آمریکاست.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر18تیرماه 99؛

ابتلای 248379 نفر به کرونا/ شناسایی 2691 مبتلای جدیددر 24 ساعت گذشته/مرگ 12082نفر

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2691 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدو 1625 مورد بستری شدند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبرداد؛

شناسایی ۲۰۰ اتوبوس نو در ایران/ تعلل کنیم شهرداری‌ سایر شهرها می‌خرند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از شناسایی تنها ۲۰۰ اتوبوس در کشور خبر داد و گفت: اگر در خرید آنها تعلل کنیم سایر شهرداری‌ها که در حال رایزنی هستند آنها را می‌خرند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 16تیرماه99؛

ابتلای 243051 نفر به کرونا/شناسایی ۲۶۱۳مبتلای جدید/11731نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۶۱۳ بیمار مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند و ۱۶۰ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 14تیرماه 99؛

ابتلای237878 نفر به کرونا/ شناسایی 2449 بیمار جدید/11408نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2449 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار