شناسایی بیماران جدید

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 8تیرماه 99؛

ابتلای 222669 نفر به کرونا/شناسایی ۲۴۸۹ بیمار جدید/10508 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۴۸۹ بیمار جدید کووید-۱۹ در کشورشناسایی شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 7 تیرماه؛

ابتلای 220180 نفر به کرونا/شناسایی 2456 مبتلای جدید/10364 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته تست کرونای ۲هزار و ۴۵۶ نفر مثبت شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر6 تیرماه ؛

ابتلای217724 نفر به کرونا/ شناسایی ۲۶۲۸ بیمار جدید/10239نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2628 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۳۵۶ مورد بستری شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر5 تیر99؛

ابتلای 215096 نفر به کرونا/شناسایی2595 بیمار جدید/10130 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تعداد جانباختگان کرونا در کشور از مرز ۱۰ هزار نفر گذشت موارد بستری در استان‌های تهران و فارس روند افزایشی دارد.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 29 خرداد ماه؛

ابتلای 197647 نفر به کرونا/شناسایی ۲۵۹۶ مبتلای جدید/9272 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2596 مبتلای جدید به ویروس کرونا درکشور شناسایی شدند.

آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 19 خرداد ماه؛

ابتلای 173832 نفر به کرونا/ شناسایی 2043 مورد جدید/8351نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2043 مورد جدید ابتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر14 خردادماه؛

ابتلای 160696نفر به کرونا/شناسایی ۳۱۳۴ بیمار جدید/8012نفرجان باحتند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 3 هزار و 134 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر 8 خرداد99؛

ابتلای 143849 نفر به کرونا/ شناسایی 2258 بیمار جدید/ 7627 نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2258 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشورخبر داد و گفت:خوشبختانه تا امروز ۱۱۲ هزار و ۹۸۸ نفر از بیماران بهبود یافته‌اند.

آمار مبتلایان به کرونا در آخرین روز اردیبهشت 99؛

ابتلای 126949 نفر به کرونا/شناسایی 2346بیمار جدید/7183 نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۲۳۴۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر30 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 124603نفر به کرونا/شناسایی 2111 مبتلای جدید/7119نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2111 مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر29 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 122492نفر به کرونا/شناسایی 2294 مبتلای جدید/7057نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 2294 مبتلای جدید به ویروس کروناشناسایی شدند و تعداد قربانیان این بیماری در کشور از 7 هزار نفر گذشت.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر27 اردیبهشت ماه؛

ابتلای 118392نفر به کرونا/شناسایی 1757 بیمار جدید/6937نفرجان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از روز گذشته تا کنون 1757 بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر23 اردیبهشت ماه؛

ابتلای ۱۱۰۷۶۷ نفربه کرونا/شناسایی  ۱۴۸۱ بیمار جدید/ ۶۷۳۳ نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 1481 مبتلای جدید به ویروس کرونا در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر19 اردیبهشت ماه؛

ابتلای ۱۰۴۶۹۱ نفربه کرونا/ شناسایی ۱۵۵۶ بیمار جدید/ ۶۵۴۱ نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته و۱۵۵۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر14اردیبهشت؛

ابتلای ۹۷۴۲۴ نفربه کرونا/ شناسایی ۹۷۶ مبتلای جدید/ ۶۲۰۳ نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت مجموع مبتلایان به کووید۱۹ در کشور به ۹۷۴۲۴ نفر رسید.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر7 اردیبهشت؛

ابتلای ۹۰۴۸۱ نفر به کرونا/شناسایی 1153 مبتلای جدید/۵۷۱۰ نفرجان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 1153 مبتلای جدید به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر5 اردیبهشت؛

ابتلای ۸۸۱۹۴ نفر به کرونا/ شناسایی ۱۱۶۸ بیمار جدید/۵۵۷۴ نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 1168 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند و ۳۱۲۱ نفر از بیماران در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند و تحت مراقبت هستند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر سوم اردیبهشت؛

ابتلای ۸۵۹۹۶نفر به کرونا/شناسایی ۱۱۹۴ بیمار جدید/۵۳۹۱ نفر جان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت گفت : تعداد مبتلایان به کووید 19 در کشور به ۸۵۹۹۶ نفر رسید.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهرآخرین روز فروردین؛

شناسایی ۱۳۴۳ کرونایی جدید/ حال ۳۴۵۶نفر وخیم است

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۴۳ مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد و حال عمومی ۳۴۵۶ بیمار وخیم است.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر30 فروردین؛

ابتلای ۸۰۸۶۸ نفر به کرونا/ شناسایی 1374 مبتلای جدید/ ۵۰۳۱ نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 1374 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر29 فروردین؛

ابتلای ۷۹۴۹۴ نفر به کرونا/شناسایی 1499 مبتلای جدید/ ۴۹۵۸نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 1499 مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند.

آخرین آمار ابتلا به کرونا تا ظهر25 فروردین؛

ابتلای ۷۳۳۰۳ نفر به کرونا/شناسایی ۱۶۱۷ بیمار جدید/ ۴۵۸۵ نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته ۱۶۱۷ بیمار جدیدمبتلا به کرونا شناسایی شدند.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر23 فروردین؛

ابتلای بیش از70029نفربه کرونا/شناسایی ۱۸۳۷ مبتلای جدید/۴۳۵۷نفر جان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ۱۸۳۷ مبتلای جدید به ویروس کووید 19 در ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شدند.

آخرین آمار ابتلا به کرونا تا ظهر22 فروردین؛

ابتلای 68192نفر به کرونا/ شناسایی 1972 مبتلای جدید/ 4232نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 1972 مبتلای جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند.

آخرین آمار ابتلا به کرونا تا ظهر16 فروردین؛

ابتلای۵۵۷۴۳ نفر به کرونا/ شناسایی 2560مبتلای جدید/۳۴۵۲نفرجان باختند

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت  بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 2560 بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شدند.

آخرین آمار ابتلا به کرونا تا ظهر 15 فروردین؛

ابتلای ۵۳۱۸۳ نفر به کرونا/شناسایی2715 بیمار جدید/3294نفر جان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی آزمایشگاهی از ظهر دیروز تا امروز ۱۵ فروردین ، ۲۷۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران به ۵۳۱۸۳ مورد رسید.

مبتلایان به کرونا از40 هزارنفر گذشت؛

ابتلای ۴۱۴۹۵نفر به کرونا/شناسایی ۳۱۸۶ بیمار جدید/۲۷۵۷نفرجان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به آخرین آمار مبتلایان به کرونا گفت: بر اساس آمار قطعی آزمایشگاهی از ظهر دیروز تا امروز ۱۱ فروردین ۳۱۸۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران به ۴۱۴۹۵ مورد رسید.

آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر سومین روز بهار؛

ابتلای 21638 نفربه کرونا/ شناسایی ۱۰۲۸ مورد جدید/ ۱۶۸۵ نفرجان باختند

رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: تا ظهر امروز 21638 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده اند و 1685 نفر جان باخته اند.

آمار مبتلایان به کرونا از زبان کیانوش جهانپور؛

ابتلای 14991 نفر به کرونا/853 نفر جان باختند/شناسایی 1053 مورد جدید

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 1053 نفر مبتلای جدید به ویروس کرونا در کشور ظرف 24 ساعت گذشته خبر داد.

خدمت رسانی و شناسایی بیماران نادر

مدیرعامل جدید بنیاد بیماریهای نادر ایران با اشاره به اینکه در کشور یک میلیون بیمار نادر شناسایی‌نشده وجود دارد، گفت: تاکنون فقط ۵۰ هزار بیمار نادر شناسایی شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار