شهاب‌سنگ مارکیسون

کشف قدیمی‌ترین ماده روی زمین

گرد ستاره 7 میلیارد ساله که توسط ستاره شناسان کشف شده، قدیمی ترین ماده ای است که در روی زمین یافت می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار