شهادت دو مامور در ایرانشهر

پرونده درگیری ماموران نیروی انتظامی با اشرار در ایرانشهربه کجا رسید؟

دادستان ایرانشهر با اشاره به آخرین وضعیت پرونده درگیری ماموران نیروی انتظامی با اشرار در ایرانشهر گفت: نیابت قضایی برای اخذ گواهی انحصار وراثت به خانواده‌های دو ماموری که در این درگیری به شهادت رسیدند، ارسال شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار