شهر بجنورد

بجنورد میزبان سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی

رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خراسان شمالی گفت: شهر بجنورد میزبان سومین دوره مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خواهد بود.

شهردار تبریز؛

«انسان‌محوری» و «عدالت شهری» دو اصل محوری در دوره جدید مدیریت شهری تبریز است

شهردار تبریز «انسان‌محوری» و «عدالت شهری» را در دو اصل محوری در دوره جدید مدیریت شهری تبریز خواند و کفت: برای تحقق این دو اصل، مجبوریم در بحث عدالت شهری یک قدم به گذشته برگردیم و فضای شهری را به محوریت انسانی خود بازگردانیم.

توصیه های مدیریتی استاندار خراسان شمالی به منتخبان شورای شهر بجنورد

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر تعامل نزدیک مدیریت شهری با مجموعه اجرایی، لزوم اعتماد به بخش خصوصی، برنامه ریزی درازمدت و تعریف منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها را گوشزد کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار