شهرستان زاوه خراسان رضوی

پویش جهادی؛

مقاصد سیاسی مسئولان چالش اردوهای جهادی است

مسئول اردوی جهادی مجمع مهدویون دانشگاه شریف گفت: فرمانداران باید جلسات شورای تامین را برای حمایت از اردوهای جهادی برگزار کنند اما چند سالی است که فرماندارها این کار را انجام نمی‌دهند یا مقاصد سیاسی دارند.

بهنام مینایی

جشنواره برداشت زعفران

جشنواره برداشت زعفران در مزارع شهرستان تربت حیدریه و زاوه برگزار گردید.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار