شورای شهر نیشابور

نماینده هتاک شورای شهر نیشابور بازداشت شد

عضو هتاک شورای اسلامی شهر نیشابور مورد تعقیب قرار گرفت و صبح امروز با صدور قرار قانونی بازداشت شد.

انتخاب علی نجفی به عنوان شهردار نیشابور

علی نجفی با بالاترین آرا به عنوان شهردار نیشابور انتخاب شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار