شورای عالی دفاع لبنان

لبنان بسیج عمومی برای مقابله با کرونا اعلام کرد

شورای عالی دفاع لبنان برای مقابله با کرونا در این کشور حالت فوق العاده و بسیج عمومی اعلام کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار