شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی

حضور دبیر شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بوشهر

دبیرشورای عالی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی ازامکانات ورزشی واحد بوشهر بازدید کرد.

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی:

مشاور رئیس و دبیر شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

با حکمی از سوی دکتر طهرانچی دبیر شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد منصوب شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان: دانشگاه آزاد اسلامی همیشه در حوزه ورزش خوب عمل کرده است

شورای عالی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با حضور دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان، مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان و تنی چند ازصاحب نظران استانی و مسئولین و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در دفتر ریاست این واحد دانشگاهی برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار