شورای مرکزی جامعه اسلامی

در دومین جلسه شورای مرکزی؛

مسئولان واحدهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان انتخاب شدند

مسئولان واحدهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در دومین جلسه شورای مرکزی این اتحادیه انتخاب شدند.

موسوی مهر قائم‌مقام واحد فرهنگی جامعه اسلامی دانشجویان شد

سیده‌کوثر موسوی مهر به‌عنوان قائم‌مقام واحد فرهنگی جامعه اسلامی دانشجویان انتخاب شد.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهیدرجایی با رای شورای مرکزی، تعیین شد

با برگزاری بیستمین انتخابات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اعضای شورای مرکزی و هیئت نظارت این تشکل دانشجویی انتخاب شدند.

مسئولان واحدهای مختلف اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مشخص شدند

با برگزاری جلسه شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان،‌ مسئولان واحدهای این اتحادیه دانشجویی مشخص شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار