شورای نظارت وزارت علوم

وزیر علوم؛

باید اهداف جدید برای فعالیت پردیس‌ها تعریف شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اهداف ایجاد پردیس‌ها منتفی است؛ بنابراین اگر بخواهد فعالیت پردیس‌ها ادامه پیدا کند باید اهداف جدید تعریف شود.

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

هشتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

هشتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور منصورغلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در محل این وزارت برگزار شد.

برگزاری شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سومین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص بازنگری و بررسی آئین‌نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی برگزار شد و با انجام اصلاحاتی به تصویب رسید.

جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

پنجاه و سومین جلسه شواری نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی به ریاست محمدحسین امید رئیس دانشگاه برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار