صدرا بوشهری

معماری شهری و غیرشهری ایران هیچ طرح جامعی ندارد

یک مهندس معماری با تاکید بر اینکه یک فضای شهری مطلوب قوانین بالادستی را رعایت می کند، تشکیل یک گروه متشکل از مهندسان حوزه مختلف را یکی از الزامات ساختمان سازی و معماری شهری دانست.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار