صلاحیت فرزند داشتن

صلاحیت  فرزند آوری والدین باید مورد ارزیابی قرار گیرد

هر روز کودکانی متولد می شوند که نه مادرشان آنها را می خواهد  نه پدر می تواند مخار جشان را تامین  کند اجبار این والدین  به مراقبت از فرزندی که نمی خواهند یا نجات کودک از دستان نامهربان وناتوان این  والدین  کدامیک  به نفع  کودک  ، والدین  و جامعه  است؟

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار