طبقات متوسط و ضعیف

آثار منفی گران کردن بنزین بر دوش طبقات متوسط و ضعیف

رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت:تاکنون در چند مرحله بنزین گران شده اما جاده ها ایمن نشده است، لذا گران کردن بنزین تنها پاک کردن صورت مسئله عدم اجرای وظایف قانونی دستگاه ها است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار