طرح تنفس جنگل

در گفت و گو با ایسکانیوز مطرح شد؛

طرح تنفس راهی برای ادامه ی حیات جنگل ها

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس در پیشنهاد و تصویب طرح ها همه ی جوانب را در نظر می گیرد ولی در این بین قطعا اولویت با حفظ منابع طبیعی ملی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:

درختان خشک و شکسته جنگل ها جمع آوری شود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در طرح تنفس جنگل، درختان شکسته و خشک شده مجاز به بهره برداری است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار