عادی سازی روابط با اسرائیل

کشورهای عربی مشتری علوم صهیونیست ها

فناوری؛ بهانه جدید نزدیکی اعراب به اسرائیل–( بخش سوم)

بسیاری از گزارشات حاکی از آن است که برخی کشورهای عربی در حال استفاده از فناوری اسرائیل بوده و به عادی سازی روابط خود با این رژیم در این عرصه اقدام کرده اند که در این مقاله سه بخشی به زوایایی از آن پرداخته می شود.

کشورهای عربی مشتری علوم صهیونیست ها

فناوری؛ بهانه جدید نزدیکی اعراب به اسرائیل (بخش اول)

در این مقاله سه بخشی، به زوایایی ازاستفاده فناوری رژیم صهیونیستی توسط برخی از کشورهای عربی مرتجع که زمانی با تمام قوا در برابر اسرائیل مقابله می کردند، پرداخته شده است.

کشورهای عربی مشتری علوم صهیونیست‌ها

فناوری؛ بهانه جدید نزدیکی اعراب به اسرائیل ( بخش دوم)

در سال های اخیر بسیاری از گزارشات حاکی از آن است که برخی کشورهای عربی در حال استفاده از فناوری اسرائیل بوده و به عادی سازی روابط خود با این رژیم در این عرصه اقدام کرده اند که در این مقاله سه بخشی به زوایایی از آن پرداخته می شود.

کنفرانس ضد عادی‌سازی روابط با اسرائیل در کویت

منابع عربی از برگزاری قریب الوقوع کنفرانسی از سوی گروه های مردم نهاد در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با موضوع مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل و حمایت از مساله فلسطین خبر می دهند.

دیدار قریب الوقوع شاهزاده سعودی با جاسوس اسرائیلی

یک روزنامه اسرائیلی گزارش داد: به زودی قرار است دیدارهایی میان یک شاهزاده سعودی و یک جاسوس اسرائیلی درباره اجرای نهایی راه حل دو دولتی برگزار شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار