عصر روشنگری

پرویز پیران در پژوهشگاه علوم انسانی سخنرانی می کند

نشست شکل گیری ایدئولوژی تاریخ غرب درعصر روشنگری و بیراهه های نگرش تاریخی در ایران با سخنرانی پرویز پیران برگزار می شود.

شاهکارِ «دیدرو « در راه است

مینو مشیری یکی دیگر ار آثارِ دُنی دیدرو را به فارسی ترجمه کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار