عضو شورای عالی نظام پزشکی

هزینه‌های نظام سلامت از جیب پزشکان پرداخت می‌شود

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: سیاست دولت‌ها باعث شده هزینه درمان و سلامت مردم از جیب جامعه پزشکی پرداخت شود.

افزایش اعمال سلیقه در مالیات‌های متخصصان/ سختی کار پزشکان قیمت ندارد

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که پزشکان یکی از منضبط‌ترین گروه‌های مرجع در پرداخت مالیات هستند، گفت: اعمال سلیقه برای پرداخت مالیات متخصصان در دو استان همجوار بیشتر از گذشته شده است.

درخواست توقف آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌های سنتی

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از در خواست جمعی از شوراهای سیاستگذاری حوزه سلامت در خصوص توقف آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌های طبیعی و سنتی خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار