عضو هیات علمی واحد تهران جنوب

کنکور پدیده منفی و اجتناب ناپذیر جامعه است

عضو هیات علمی واحد تهران جنوب گفت: کنکور، استرس و مشکلات روانی فراوانی را برای دانش آموزان ایجاد کرده است و داوطلبان همه دغدغه شان کنکور و قبولی در این آزمون بزرگ است که در شرایط کنونی حذف یکباره آن امکان پذیر نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب درجشنواره برترین های فناوری نانو برگزیده شد

طرح نوآورانه دکتر لاله ملک نیا عضو هیأت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو کشور برگزیده شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار