علی اصغر ولی

 توسط اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان؛

ﻣﺮﺣﻠﻪ سوم ﻃﺮح آموزشی «شهید چمران» برگزار می‌شود

ﻣﺮﺣﻠﻪ سوم ﻃﺮح آموزشی «شهید چمران» اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان جمعه 3 مرداد برگزار ﻣﯽ‌ﺷﻮد. 

دبیر اجرایی طرح عنوان کرد؛

مرحله دوم طرح شهید قاسم سلیمانی2 برگزار می‌شود

دبیر اجرایی طرح شهید قاسم سلیمانی۲ گفت: مرحله دوم این طرح از ۱۰ خردادماه با کتاب «خدای خوب ابراهیم» آغاز می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار