علی اکبر کساییان

نشریه «تماشا»، «هفت صبح» و سایت «انتخاب» در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: در دادگاه مطبوعات امروز (یکشنبه) مدیر مسئول نشریه «تماشا» و «هفت صبح» بابت 3 اتهام و همچنین مدیرمسئول سابق سایت «انتخاب» به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و کذب مجرم شناخته شدند.

محکومیت مدیران مسئول رسانه

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از محکومیت مدیران مسئول رسانه در جلسه امروز خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار