عملکرد ضعیف پسرها

پروژه پژوهشی دانشگاهی Ulster University

چرا پسرها در روند آموزشی ضعیف تر عمل می کنند؟

دانشگاه Ulster به تازگی بر پروژه تحقیقاتی بسیار مهمی تمرکز کرده و به بررسی عوامل منجر به عملکرد ضعیف پسرها در دوره های آموزشی پرداخته است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار