فاطمه دانش یزدی

علت کمرنگ شدن آرامستان های محلی شیراز چیست؟

علت اینکه شهرداری قصد دارد آرامستان های محلی شیراز را کمرنگ و غیرفعال کند به دلیل مسائل بهداشتی است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار