فرزانه فرزادی

برای اولین بار صورت گرفت :

​دانشجوی واحد علوم و تحقیقات  کرم کاهنده قند خون ساخت

برای اولین بار در جهان ، دانشجوی واحد علوم و تحقیقات با استفاده از یکی از گیاهان دارویی بومی ایران موفق به تهیه کرم کاهنده قند خون شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار