فرشته نورعلیزاده

فرشته نورعلیزاده*

آیا استغفار در دفع بلایا تاثیر‌گذار است؟

در نگاه دینی علاوه بر تبیین‌های مادی از تبیین دینی در توجیه پدیده‌ها  استفاده شده است و توجه به علت‌های غیر‌مادی به خصوص علت ایجادی و هستی‌بخش تبیین کامل‌تری از پدیده‌ها به دست می‌دهد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار