فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم

دکتر نصیرزاده؛

هفته بسیج یادآور ماندگارترین فرمان تاریخی امام(ره) است

فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی هفته بسیج را تبریک گفت.

نشست تخصصی فرماندهان بسیج کارکنان دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

نشست تخصصی فرماندهان بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با حضور دکتر نصیر زاده و جمعی از فرماندهان دانشگاه ها برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار