فصلنامه پژوهش و فناوری

فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد.

اعتبار علمی پژوهشی به فصلنامه زیست شناسی تکوینی واحد تهران شمال اعطا شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اعطای اعتبار علمی پژوهشی به فصلنامه ی " زیست شناسی تکوینی " را به دانشگاهیان واحد تهران شمال تبریک گفت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار