فقدان سلول های

استراتژی های ژن درمانی برای درمان پارکینسون

بیماری پارکینسون یک اختلال مخرب عصبی است که به وسیله نواقص حرکتی و غیرحرکتی مشخص می شود و عمدتا به وسیله فقدان سلول های دوپامینرژیک در جسم سیاه و هم چنین تخریب مسیر جسم سیاه-مخطط ایجاد می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار