فقه و مبانی حقوق

در اطلاعیه متمم رشته - شهرهای دانشگاه آزاد اسلامی:

2 رشته جدید به رشته های بدون آزمون واحد رشت اضافه شد

2 رشته تحصیلی مشاوره و فقه و مبانی حقوق در مقطع کارشناسی پیوسته در نیم‌سال اول 97-98 بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی در واحد رشت دانشجو می پذیرد.

با ابلاغ دکتر میرزاده 

دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند

رتبه علمی حسین احمری عضو هیات علمی گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق و سیما افشار نژاد عضو هیات علمی گروه علوم پایه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم حمید میرزاده به دانشیاری ارتقا یافت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار